Mediation komt in beeld wanneer partijen niet meer in staat lijken met elkaar tot een oplossing van hun conflict te komen.

Mediation houdt in het onder de loep nemen van de wederzijdse relatie en onderzoeken wat er nodig is om op een opbouwende manier naar de inhoud van het conflict te kijken.

Mediation is het overwegen waard bij zowel zakelijke als privé conflicten, in welke context het conflict zich ook afspeelt.

Dialogus Mediation geeft inzicht in de manier waarop partijen met elkaar communiceren en laat zien op welke manier dat kan worden verbeterd.

Dialogus Mediation helpt ruimte creëren om anders dan in vaste patronen naar het conflict te kijken.

Dialogus Mediation begeleidt partijen in een proces om buiten eigen denkkaders op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen; partijen houden hierbij zelf volledige zeggenschap over de uiteindelijke oplossing!