Bij mediation is er sprake van een kort maar krachtig proces, dat bestaat uit gemiddeld drie gesprekken.

In het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over de manier van werken en vervolgens is er ruimte voor beide partijen om het conflict toe te lichten.

Daarna wordt in beeld gebracht wat beide partijen belangrijk vinden. Dialogus Mediation werkt hierbij volgens de transformatieve mediation benadering: dit houdt in dat mensen worden geholpen om vanuit eigen visies en waarden te spreken, te luisteren en een beter begrip te krijgen van de situatie en van elkaar.

De volgende stap bestaat uit het uitwerken van zoveel mogelijk kwalitatief goede opties voor oplossingen.
Afrondend worden de gemaakte afspraken vastgelegd.